4.1.2 Kansrijk alternatief 2: Binnenwaarts versterken in grond – Dijk door recreatie- en rustgebied

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Figuur 4‑4: Kansrijke alternatief 2 - Dijk door recreatie- en rustgebied.

In dit kansrijke alternatief wordt de dijk waar mogelijk versterkt door binnenwaarts grond aan te brengen in de vorm van bermen en/of taludverflauwing. Daarnaast wordt het recreatieve gebruik van het gebied rondom de dijk, met name de onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, versterkt door meekoppelkansen gerelateerd aan recreatie en cultuurhistorie mee te nemen. Hierbij is het type recreatie gebaseerd op het huidige gebruik en beleving van elementen en gebieden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het type recreatie in de uiterwaarden is intensiever rond het recreatiegebied ’t Waal en extensief in de natuurgebieden van de Steenwaard en de Honswijkerwaard. Hiermee blijft de beoogde recreatie passend bij het gebied.

De dijk zal zoveel mogelijk versterkt worden met grond aan de binnendijkse zijde. Waar dit niet mogelijk is wordt teruggevallen op constructies in de dijk (zie Nota Kansrijke oplossingen H4.2). Binnenwaarts versterken in grond betekent in de basis dat de faalmechanismen piping en macrostabiliteit binnenwaarts opgelost worden door het aanbrengen van bermen (of het verhogen/verbreden van bestaande bermen) en het faalmechanisme afschuiven grasbekleding binnentalud wordt opgelost met een taludverflauwing. De aangescherpte veiligheidsopgave (H2.1) is erg gevarieerd over de lengte van het dijktraject. Op plekken waar piping een opgave is, zal de benodigde berm dusdanig groot worden dat deze niet kansrijk is. Om deze reden zal piping over de gehele lengte van de dijk met een constructie worden opgelost in dit alternatief. De opgave voor macrostabiliteit binnenwaarts kan wel worden opgelost met een berm, omdat deze bermen in dit gebied korter zijn dan de bermen voor piping. Voor het faalmechanisme afschuiven grasbekleding binnentalud kan overal een taludverflauwing van 1 op 3 worden toegepast. Op veel plekken langs de dijk hebben de taluds op dit moment een helling van gemiddeld 1 op 2,5. Door deze variatie in de veiligheidsopgave zal de gekozen grondoplossing niet continu langs de dijk aanwezig zijn. Dat is in de bestaande situatie ook het geval.

In dit alternatief zijn veel meekoppelkansen meegenomen. Langs de gehele dijk worden extra rustpunten/uitzichtpunten toegevoegd, eventueel in vorm van dijktribunes/zitelementen (geïntegreerd in het dijktalud). Deze kunnen worden toegevoegd op markante en cultuurhistorische locaties, zoals bij de wielen bij Tull en 't Waal of op plekken die verband houden met objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De exacte locaties worden in overleg met belanghebbenden bepaald. Routes in het achterland kunnen sterker worden gekoppeld aan de dijk en waar gewenst ook aangesloten op nieuwe struinroutes in de uiterwaarden. Hierdoor wordt de natuurbeleving versterkt. Daarnaast wordt rekening gehouden met een meekoppelkans waarbij de weg op (een deel van) de dijk verbreed wordt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook de meekoppelkans om alle dijktaluds te verflauwen in verband met een beter beheer van de dijk wordt in dit alternatief meegenomen. Met deze meekoppelkans worden de taluds over de gehele lengte van de dijk, zowel binnen- als buitendijks, verflauwd.

Overzichtskaarten van kansrijk alternatief 2 en detailkaarten op dijkvakniveau zijn terug te vinden in de kaartenbijlage Nota Voorkeursalternatief.

Figuur 4-5: Sfeerimpressies kansrijk alternatief 2. Linksboven: Sfeerimpressie struinen in de uiterwaard; Rechtsboven: Voorbeeld benadrukken cultuurhistorie; Linksonder: Inspiratiebeeld dijktribune, zitranden op dijktalud; Rechtsonder: Sfeerbeeld struinpad langs de dijk.