3. Samenwerking met de omgeving

Om de gebiedsopgave (H2.3) vorm te geven en om ervoor te zorgen dat omwonenden en belanghebbenden zich kunnen herkennen in het proces en ontwerp van de dijkversterking, zoekt HDSR nadrukkelijk de samenwerking met de omgeving, van overheden tot dijkbewoners en andere belanghebbenden. De omgeving in de vorm van medeoverheden heeft een concrete rol in het invullen van de gebiedsopgave: de gebiedspartners nemen het voortouw bij het realiseren van verschillende meekoppelkansen (paragraaf 3.1). Omwonenden en belanghebbenden kunnen hun eigen wensen voor het gebied indienen. Het waterschap weegt af of deze wensen mee kunnen worden genomen in de dijkversterking. Het waterschap betrekt bewoners daarnaast waar mogelijk op een manier die bij hun wensen en gebiedskennis aansluit, en die past bij het werken in coronatijd (paragraaf 3.2.).