3.2.2 Bewonersconsultatie voor het voorkeursalternatief

Voor de presentatie van het concept voorkeursalternatief heeft HDSR in maart 2021 een bewonersconsultatie georganiseerd. Om deze consultatie coronaproof te laten plaatsvinden is er gekozen voor een online bezoekerscentrum in combinatie met een livestream, en de mogelijkheid van kleinschalige digitale gesprekken.

Het online bezoekerscentrum was geopend van 22 februari tot 14 maart. In het bezoekerscentrum is het concept voorkeursalternatief in detail toegelicht. Bezoekers konden in deze ruimte rond ‘lopen’, bij verschillende presentaties/posters kijkje nemen en een reactie achterlaten op een digitaal prikbord. Alle informatie van het online bezoekerscentrum over de dijkversterking is ook terug te vinden op de website van het waterschap. Tijdens de openstelling is het bezoekerscentrum bezocht door 1500 unieke bezoekers. Een bezoeker verbleef gemiddeld 10 tot 30 minuten in het bezoekerscentrum.

Daarnaast heeft er op 2 en 4 maart een livestream plaatsgevonden, waarin het waterschap het voorkeursalternatief heeft toegelicht, en waar bewoners en belanghebbenden vragen konden stellen via de mentimeter. De livestreams zijn respectievelijk 135 en 131 keer bekeken (inclusief terugkijkers). Bewoners en andere geïnteresseerden konden daarnaast een online afspraak inplannen met projectteamleden. Hier is vijf keer gebruik van gemaakt.

Figuur 3‑3: Livestream 2 maart 2021

Na bekendmaking van het definitieve voorkeursalternatief is er voor bewoners en belanghebbenden de mogelijkheid een informele zienswijze in te dienen. Belanghebbenden kunnen in de planuitwerkingsfase, wanneer de wettelijk vastgelegde inspraakperiode loopt, formele zienswijzen indienen.