4.1.1 Kansrijk alternatief 1: Versterken met constructies – Dijk als behouder

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Figuur 4‑2: Kansrijke alternatief 1 – Dijk als behouder

In dit kansrijke alternatief is uitgegaan van zoveel mogelijk in stand houden van de bestaande situatie door het versterken van de dijk met constructies. Constructies zijn technische maatregelen binnen het huidige dijkprofiel die niet of vrijwel niet zichtbaar zijn. De ingreep is gunstig voor agrariërs en bewoners omdat zij hun percelen/tuinen kunnen blijven gebruiken op de manier zoals zij dat nu ook doen. Na aanleg zijn geen veranderingen zichtbaar ten opzichte van de huidige situatie. In de periode van uitvoering van de dijkversterking worden wel ingrepen in en rondom de dijk gedaan. Dit zal tijdelijke hinder voor de directe omgeving met zich meebrengen.

In dit alternatief is niet uitgegaan van het meekoppelen van wensen en ambities die leiden tot grote veranderingen rondom de dijk en in het gebied. Op deze manier wordt zoveel mogelijk vastgehouden aan de huidige situatie. Het ruimtelijk beeld zal een continu beeld behouden, zoals dat ook in de bestaande situatie het geval is.

Door het versterken met behulp van constructies zal de dijk niet breder worden dan in de bestaande situatie en kunnen alle functies rondom de dijk, zoals agrarische gronden, natuurwaarden en cultuurhistorische elementen, worden behouden. Voor het oplossen van de faalmechanismen piping en macrostabiliteit binnenwaarts wordt gebruik gemaakt van verticale constructies. Voor het faalmechanisme ‘afschuiven grasbekleding binnentalud’ wordt gebruik gemaakt van verankerd geotextiel, dat in het binnentalud van de dijk wordt ingegraven.

In dit kansrijk alternatief wordt een beperkte bijdrage geleverd aan het versterken van recreatieve en cultuurhistorische elementen. Op een aantal bijzondere locaties waar in de bestaande situatie al recreatieve punten liggen zullen faciliteiten kleinschalig worden uitgebreid om uitzichtpunten of rustpunten te creëren en deze beter met de dijk te verbinden. Dit gebeurt bij elementen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zoals het Werk aan de Groeneweg, Fort Honswijk en de kazemat Vreeswijk-oost. Het wiel bij de kern Tull en ’t Waal wordt als extra rustpunt toegevoegd om een regelmatige opeenvolging van rustpunten langs de dijk te creëren.

Overzichtskaarten van kansrijk alternatief 1 en detailkaarten op dijkvakniveau zijn terug te vinden in de kaartenbijlage Nota Voorkeursalternatief.

Figuur 4-3: Sfeerimpressies bij kansrijk alternatief 1. Links: Sfeerbeeld struinpad langs de dijk ; Midden: sfeerbeeld rustpunt op de dijk ; Rechts: Voorbeeld benadrukken cultuurhistorie