6. Doorkijk naar de planuitwerkingsfase

In dit hoofdstuk is een doorkijk gegeven naar de planuitwerkingsfase, de fase die volgt op de verkenningsfase. In deze doorkijk is aandacht besteed aan de ontwerpopgave (H6.1), de uitwerking van de Honswijkerwaard (H6.2), risico’s en kansen (H6.3), de procedures (H6.4) en de participatie (H6.5) in de planuitwerkingsfase.