3.1.2 Wensen vanuit de omgeving

Naast meekoppelkansen van de samenwerkingspartners onderzoekt HDSR ook of wensen vanuit de omgeving meegenomen kunnen worden. Ook hierbij geldt: de wensen mogen niet strijdig zijn met de waterveiligheid. Per fase in het ontwerpproces weegt HDSR af of de wensen mee kunnen worden genomen. Als deze wensen kosten met zich meebrengen, moet duidelijk zijn wie deze kosten betaald. De beschrijving van dit proces vindt u terug in de Nota Kansrijke Oplossingen (H2.3). Ook nu kunnen omwonenden nog wensen indienen, als deze niet van invloed zijn op de vorm van de dijk.

In het proces van het opstellen van het voorkeursalternatief is gekeken naar wensen die de vorm van de dijk kunnen beïnvloeden. Voor deze wensen is het honoreringsproces doorlopen: kan de wens meegenomen worden in het dijkontwerp of valt deze af? Voor wensen die niet van invloed zijn op de vorm van de dijk wordt het honoreringsproces pas later doorlopen.

Een overzicht van de geïnventariseerde wensen voor de verkenningsfase is hier te zien. De indiener wordt op de hoogte gebracht als zijn of haar wens gehonoreerd of afgewezen wordt. Voor wensen die in een latere fase beoordeeld worden, wordt de indiener later, na de beoordeling, ingelicht.