1. Het project

De dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis is een deelproject van Sterke Lekdijk. Het project bevindt zich halverwege de verkenningsfase. De eerste stap binnen de verkenningsfase, het inventariseren van de uitgangspunten voor het project, is vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten. Hierin staat de aanleiding voor het project beschreven, wat de huidige situatie is, wat we willen bereiken (opgaven en ambities) en welke uitgangspunten we hanteren om tot het dijkontwerp te komen. De tweede stap is het inventariseren van bouwstenen, samenstellen en beoordelen van mogelijke oplossingen en vervolgens het selecteren van kansrijke oplossingen voor de dijkversterking. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in dit document: de Nota Kansrijke Oplossingen.