3.1.2. Macrostabiliteit binnenwaarts

Bij het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts kan de dijk aan de landzijde afschuiven (in elkaar zakken) door een te hoge druk in het grondwater onder en achter de dijk.

In deze paragraaf is achtereenvolgens ‘de binnendijkse berm’, ‘de binnendijkse taludverflauwing’ en ‘een constructie’ weergegeven als technische bouwsteen om het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts op te lossen.

De bouwsteen constructie staat voor een verzameling van bouwstenen die passen in het bestaande dijkprofiel. De voor- en nadelen van deze constructieve varianten komen overeen met de technische bouwsteen constructie zoals eerder benoemd in deze paragraaf.