3.2.1. Natuur & duurzaamheid

In deze paragraaf zijn achtereenvolgens ‘de natte dijkzone buitendijks’, ‘aanleg/ herstel geul in de uiterwaarden’, ‘hergebruik gebiedseigen grond’, en ‘dijkputten herstellen/ aanleggen’ als omgevingsbouwsteen weergegeven voor het thema natuur.