Digitale rapportages

Op deze website vindt u alle digitale rapporten van de dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Hierin kan informatie in detail worden bekeken door het inzoomen op kaarten, klikken op interactieve afbeeldingen en bekijken van een video. Dezelfde rapporten zijn ook verkrijgbaar als PDF-versie. Meer informatie over de werking van digitale rapporten vindt u hier.

De meest recente digitale rapporten zijn de Nota Voorkeursalternatief en MER deel 1.

Dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis

De dijkversterking loopt vanaf het Culemborgse Veer tot aan de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein en heeft een lengte van 11 km. De versterking is een deelproject van Sterke Lekdijk. De dijkversterking combineert het waterschap zoveel mogelijk met verbeterkansen voor natuur, recreatie en verkeersveiligheid. Op deze manier maken we de dijk sterker én mooier. Dat kunnen we niet alleen, we dagen u uit om mee te denken én doen.

Op de projectwebsite van dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis vindt u meer informatie waaronder de meest recente planning, nieuws en contactgegevens.