1. Het project

De dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis is een deelproject van Sterke Lekdijk. Het project bevindt zich aan het einde van de verkenningsfase. De kansrijke alternatieven zijn uitgewerkt en na afweging is het voorkeursalternatief (VKA) samengesteld.