4.2 Afweging van de kansrijke alternatieven

Om van de kansrijke alternatieven tot het voorkeursalternatief te komen vindt een afweging plaats. De afweging bestaat uit twee onderdelen: een reflectie op de projectdoelstelling (H4.2.1) en een effectbeoordeling aan de hand van het beoordelingskader (H4.2.2).