4.2.1 Reflectie op de projectdoelstelling

Voor de reflectie op de projectdoelstelling is de projectdoelstelling in vijf subdoelstellingen uiteengezet. Voor ieder kansrijk alternatief is beschreven in hoeverre deze vijf subdoelstellingen (in potentie) bereikt zijn.

Tabel 4‑1: Projectdoelstelling uitgezet in vijf subdoelstellingen.

#

Projectdoelstelling

1

Waterveilige, toekomstbestendige en beheerbare kering

2

Bestuurlijk en maatschappelijk gedragen en maatschappelijke meerwaarde

3

Inpassing in de omgeving

4

Mate van innovatie

5

Mate van duurzaamheid

Tabel 4‑2 geeft een visuele weergave van het resultaat van de reflectie op de projectdoelstelling. Groen (+) duidt op een positieve bijdrage, geel (0) op een neutrale bijdrage en oranje (-) op een negatieve bijdrage aan het bereiken van de projectdoelstelling. Een verdere toelichting op de reflectiemethodiek is terug te vinden in MER deel 1 Hoofdstuk 4.

Tabel 4‑2: Resultaat van de reflectie op de projectdoelstelling van de kansrijke alternatieven.

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.