Downloads

Hier de volgende bestanden downloaden:

  • PDF-versie van de digitale rapporten;

  • Onderliggende rapportages waar in de digitale rapporten naar verwezen wordt.

Nota Voorkeursalternatief dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis

PDF-versie

Nota Voorkeursalternatief Dijkversterking Culemborgse Veer-Beatrixsluis (2021)

Onderliggende rapporten

MER deel 1 dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis

PDF-versie

MER deel 1 Dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis

Onderliggende rapporten

Nota Kansrijke Oplossingen dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis

PDF-versie

Nota Kansrijke Oplossingen Dijkversterking Culemborgse Veer-Beatrixsluis (2020)

Onderliggende rapporten

Nota van Uitgangspunten dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis

PDF-versie

Nota van Uitgangspunten Dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis (2020)

Onderliggende rapporten

Rapportages project Sterke lekdijk:

Rapportages specifiek voor dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis:

Algemene documenten Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden:

Overig: