4. Werkwijze keuze van het voorkeursalternatief

Het VKA voor de dijkversterking komt voort uit een proces waarin alle mogelijke bouwstenen (zie definitielijst) en oplossingen voor het versterken van de dijk worden afgewogen (zie hoofdstuk 4 van de Nota van Uitgangspunten). Bij het afwegen wordt steeds bepaald welke bouwstenen of oplossingen verder worden onderzocht en welke afvallen. In de verschillende stappen van de verkenningsfase hebben techniek, omgeving en ruimtelijke kwaliteit steeds invloed op de afweging.

Het MER deel 1 maakt deel uit van stap 3: kansrijke alternatieven en voorkeursalternatief. In de NVKA staat het proces van het opstellen van de kansrijke alternatieven tot het komen van het VKA op hoofdlijnen beschreven. Hieronder gaan we dieper in op de effectbeoordeling van de kansrijke alternatieven en het VKA waarvan de resultaten in dit MER staan.