4.2.1 Waterveiligheid

Alle kansrijke alternatieven moeten voldoen aan de waterveiligheidsnormen zoals vastgelegd in de Waterwet. Voor de dijk tussen het Culemborgse Veer en de Beatrixsluis geldt dat deze aan het eind van de levensduur moet voldoen aan de ondergrens van een overstromingskans van 1/10.000 jaar. Dit beoordelingscriterium moet altijd voldoen.