4.2 Beoordelingsmethodiek per aspect uit het beoordelingskader

Zoals hiervoor beschreven maken we voor de effectbeoordeling gebruik van een beoordelingskader. Hier volgt per aspect uit het beoordelingskader een uitleg over hoe dit aspect beoordeeld is.