6.5 Mitigatie en compensatie

Het VKA heeft (mogelijk) negatieve effecten op natuur. Daarom is onderzocht in hoeverre natuurcompensatie noodzakelijk is en welke stappen hiervoor genomen moeten worden. Hieronder zijn de uitkomsten van het onderzoek samengevat (voor meer informatie zie Conclusie verkennend onderzoek VKA CUB ecologie).