6.5.4 Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het ruimtebeslag van het VKA raakt op een aantal locaties NNN. Op de meeste locaties kan het NNN waarschijnlijk weer in de huidige staat worden gebracht. Als toch sprake is van aantasting van NNN dient dit gecompenseerd moeten worden door inrichting van nieuwe natuur elders. In dat geval moet onderbouwd worden dat geen reële andere mogelijkheden bestaan (bijvoorbeeld een technische oplossing zonder ruimtebeslag) en dat negatieve effecten zoveel mogelijk worden beperkt (ruimtebeslag zo klein mogelijk).

Vervolgstappen

  • Doorlopen Nee, tenzij toets en indien nodig:

    • Compensatie van het NNN elders.