7. Leemten in kennis en aanzet tot monitoring

Het MER-deel 1 wordt in de planuitwerkingsfase verder uitgewerkt tot een MER-deel 2. In het MER deel 2 vindt nadere detaillering plaats van de effecten aan de hand van aanvullend onderzoek. Eventuele leemtes in kennis kunnen dan nader bepaald worden.