5.3 Effectbeoordeling kansrijke alternatieven

De effectbeoordeling van de kansrijke alternatieven als geheel op basis van het beoordelingskader staat hieronder samengevat (Tabel 5‑2). Kansrijk alternatief 1 scoort op veel aspecten neutraal of slechts licht negatief (natuur, monumenten, wonen, uitbreidbaarheid, inspecteerbaarheid) doordat door het versterken met constructies in plaats van met grond het ruimtebeslag beperkt is. Hierdoor is kansrijk alternatief 1 wel iets lastiger uitbreidbaar. Kansrijk alternatief 2 heeft een positief effect op het beheer- en onderhoudsgemak door het toepassen van een taludverflauwing op grote delen langs de dijk. Doordat op een aantal locaties binnendijks wordt versterkt in grond ontstaan iets meer negatieve effecten op de omgeving dan bij alternatief 1, met name op monumenten, wonen en bedrijfsvoering. Kansrijk alternatief 3 heeft net als alternatief 2 een positief effect op het beheer- en onderhoudsgemak door het toepassen van een taludverflauwing op grote delen langs de dijk. Echter scoort dit alternatief op veel andere aspecten negatief en slechter dan de andere alternatieven, met name op de criteria natuur, dijklandschap, NHW en cultuurhistorie.

Tabel 5‑2 Samenvatting van de effectbeoordeling van de drie kansrijke alternatieven als geheel.

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.