4.2.12 Recreatie en medegebruik

Voor de effectbeoordeling van recreatie en medegebruik in de verkenningsfase is onderscheid gemaakt in twee beoordelingscriteria

  • Effect op recreatieve routes en recreatief gebruik van de dijk (wandelen, fietsen).

  • Effect op recreatieve punten.

Effect op recreatieve routes en recreatief gebruik van de dijk (wandelen, fietsen)

Omschrijving beoordelingsaspect

Voor dit aspect is beoordeeld in welke mate recreatieve routes en recreatief gebruik van de dijk wordt beïnvloed. We kijken hierbij naar:

  • Blijven bestaande recreatieve routes beschikbaar en/of komen er recreatieve routes bij?

  • In welke mate verandert (het gevoel van) veiligheid voor fietsers/voetgangers op de recreatieve routes en op de dijk?

  • In welke mate zijn rustpunten beschikbaar?

Beoordelingsmethodiek

De effectbeoordeling is uitgevoerd voor het kansrijk alternatief als geheel en per dijkvak op basis van deskundigenoordeel volgens de volgende beoordelingsschaal:

++

Sterke toename in kwaliteit/kwantiteit voor mogelijkheden voor recreatieve routes en mogelijkheden voor recreatief gebruik van de dijk (wandelen, fietsen)

+

Kleine toename in kwaliteit/kwantiteit voor mogelijkheden voor recreatieve routes en mogelijkheden voor recreatief gebruik van de dijk (wandelen, fietsen)

0

Geen wezenlijk effect op kwaliteit/kwantiteit recreatieve routes en recreatief gebruik van de dijk (wandelen, fietsen)

-

Lichte afname in kwaliteit/kwantiteit voor mogelijkheden voor recreatieve routes en mogelijkheden voor recreatief gebruik van de dijk (wandelen, fietsen)

--

Sterke afname in kwaliteit/kwantiteit recreatieve routes en recreatief gebruik van de dijk (wandelen, fietsen)

Effect op recreatieve punten

Omschrijving beoordelingsaspect

Voor dit aspect is beoordeeld in welke mate recreatieve punten op en aan de dijk worden beïnvloed. Hierbij kijken we naar:

  • In welke mate verandert het zicht op de recreatieve punten?

  • In welke mate veranderen gebruiksmogelijkheden van de recreatieve punten?

  • Komen er recreatieve punten bij of verdwijnen recreatieve punten?

Beoordelingsmethodiek

De effectbeoordeling is uitgevoerd per alternatief en per dijkvak op basis van deskundigenoordeel volgens de volgende beoordelingsschaal:

++

Er is een sterke toename in mogelijkheden voor en de belevingswaarde van recreatieve punten.

+

Er is een kleine toename in mogelijkheden voor en de belevingswaarde van recreatieve punten.

0

Geen wezenlijke verandering in mogelijkheden voor en de belevingswaarde van recreatieve punten.

-

Er is een lichte afname in mogelijkheden voor en de belevingswaarde van recreatieve punten.

--

Er is een sterk afname in mogelijkheden voor en de belevingswaarde van recreatieve punten.