3.1.3 Overlegstructuren

Om de doelen uit de samenwerkingsovereenkomst te realiseren, is er regulier overleg ingesteld tussen de samenwerkingspartners. HDSR, Provincie Utrecht, gemeente Houten, gemeente Nieuwegein en Rijkswaterstaat voeren voor de dijkversterking de volgende terugkerende overleggen:

  • De ambtelijke werkgroep: Hierbij wordt concreet samengewerkt aan de invulling van de samenwerkingsovereenkomst. De partners houden elkaar op de hoogte van de gang van zaken binnen de eigen organisaties en helpen elkaar verder in het project. De ambtelijke werkgroep komt maandelijks bijeen;

  • Ambtelijk opdrachtgeversoverleg: doel van dit overleg is het bewaken van een soepele besluitvorming en afstemming over strategische samenwerkingsthema’s;

  • Bestuurlijk overleg: in dit overleg worden de belangrijkste ontwikkelingen besproken, wordt de kwaliteit en een goed gebiedsproces bewaakt, en wordt besluitvorming rond mijlpalen afgestemd;

  • Bestuurlijke tafel voor de gehele Sterke Lekdijk: dit overleg is ingesteld om de integrale aanpak van de gehele Lekdijk te kunnen waarborgen, waarin alle lopende deeltrajecten van Amerongen tot Schoonhoven aan bod komen;

  • Werkgroep bevoegd gezag: deze start in de aanloop naar de planuitwerkingsfase.

Andere bestuurlijke partijen, zoals Staatsbosbeheer en het Recreatieschap de Stichtse Groenlanden, zitten niet regulier aan bij bovenstaand overleg. Staatsbosbeheer en het Recreatieschap zijn eigenaar en beheerder in het gebied, zij worden daarom betrokken wanneer een voor hen relevant onderwerp wordt besproken, en als expert bij thematafels.