6.1.5 Kansen ruimtelijke kwaliteit

Vanuit het ruimtelijk kwaliteitskader zijn verschillende kansen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit benoemd (zie H3.1). Deze zijn weergegeven in figuur 6-5 (zie kaartenbijlage Nota voorkeursalternatief voor een grotere weergave van de kaart). Naast de verschillende meekoppelkansen zijn kansen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit benoemd die bijdragen aan de leesbaarheid en beleving van het landschap en cultuurhistorie. Een deel hiervan is te koppelen aan de benoemde meekoppelkansen (H3.1), anderen staan daar los van. In de planuitwerkingsfase kunnen deze kansen een plek krijgen in het dijkontwerp als inpassingsopgave, of omdat deze worden uitgewerkt door de trekkers van de meekoppelkansen (samenwerkingspartners).

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Figuur 6‑5: Kaart met kansen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit.