3.1.3. Macrostabiliteit buitenwaarts

Bij het faalmechanisme macrostabiliteit buitenwaarts kan de dijk bij een lage waterstand aan de rivierzijde afschuiven (in elkaar zakken) door een te hoge waterdruk in de dijk (na hoogwater en/of bij veel regen).

In deze paragraaf zijn ‘de buitendijkse berm’, ‘de buitendijkse taludverflauwing’ en ‘een constructie’ weergegeven als technische bouwsteen om het faalmechanisme macrostabiliteit buitenwaarts op te lossen.

De bouwsteen constructie staat voor een verzameling van bouwstenen die passen in het bestaande dijkprofiel. De voor- en nadelen van deze constructieve varianten komen overeen met de technische bouwsteen constructie zoals eerder benoemd in deze paragraaf.