4.3. Zes mogelijke oplossingen

Op basis van de thema’s (H2.1) zijn zes mogelijke oplossingen samengesteld waarmee alle technische bouwstenen en de omgevingsbouwstenen een plek hebben gekregen. Deze concept-mogelijke oplossingen zijn vervolgens voorgelegd aan de ambtelijke partners, bewoners en andere betrokkenen (H2.3). Op basis hiervan zijn de concept-mogelijke oplossingen aangescherpt en definitief gemaakt. Hierbij zijn enkele omgevingsbouwstenen toegevoegd of juist afgevallen en suggesties voor de ruimtelijke invulling van de oplossing meegenomen.

In de volgende paragrafen staat een beschrijving van de definitieve mogelijke oplossingen. De mogelijke oplossingen zijn ook in een videopresentatie toegelicht.