2. Gebiedsgerichte aanpak

De dijkversterking biedt kansen om gelijktijdig met het oplossen van de waterveiligheidsopgave ook met andere wensen in het gebied aan de slag te gaan. HDSR wil dit moment aangrijpen om met andere partijen (bv. gebiedspartners, bewoners) in een gebiedsgerichte aanpak met initiatieven en ideeën die verder gaan dan de waterveiligheidsopgave de samenwerking te zoeken (Nota van Uitgangspunten, H3.2).