3.2.2. Agrarisch

In deze paragraaf is achtereenvolgens ‘de leeflaag medegebruik’ en ‘optimalisatie opritten’ als omgevingsbouwsteen weergegeven voor het thema agrarisch.