5. Van mogelijke naar kansrijke oplossingen

Voor het opstellen van de mogelijke oplossingen zijn alle thema’s in het gebied van het project Culemborgse Veer - Beatrixsluis in de volle breedte verkend (H4). Parallel hieraan is in het voorjaar van 2020 de waterveiligheidsopgave verder aangescherpt (H5.1). Voor de afweging van de mogelijke oplossingen naar kansrijke oplossingen (H5.2) is uitgegaan van de ruimte die de technische bouwstenen innemen na aanscherping van de veiligheidsopgave. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met het toevoegen, op basis van voortschrijdend inzicht, van de technische bouwsteen as-verlegging (H5.3).