5.3 Toevoeging technische bouwsteen as-verlegging aan de kansrijke oplossingen

In de verkenningsfase werken we van ‘grof naar fijn’ (H1.3). Door voortschrijdend inzicht of nieuwe informatie kan het voorkomen dat eerdere uitgangspunten aangepast worden of onderdelen toegevoegd. Gebleken is dat de technische bouwsteen as-verlegging mogelijk een goede maatregel is om de dijk te versterken. Deze technische bouwsteen wordt vanaf de kansrijke oplossingen verder onderzocht.

Bij een as-verlegging vinden de werkzaamheden over het algemeen plaats aan beide zijden van de dijk. Het ruimtebeslag aan beide zijden van de dijk is daarbij kleiner dan wanneer bij één van zijden de berm versterkt wordt. Hierdoor kunnen door een as-verlegging waarden in het gebied (zoals bebouwing en natuurwaarden) worden gespaard.

Onderzocht is op welke locaties bij de dijk een as-verlegging kansrijk is en dus in de kansrijke oplossingen moet worden opgenomen. De as-verlegging is onderzocht voor de faalmechanismen macrostabiliteit binnen- en buitenwaarts. Een as-verlegging voor het faalmechanisme piping wordt niet verder onderzocht. Het oplossen van de pipingopgave vereist een zeer grote as-verlegging, waarmee deze technische bouwsteen ongewenst is.