4.3.4 Verbinding met achterland, landgebruik tot aan de kruin

In deze mogelijke oplossing is uitgegaan van een geleidelijke overgang van de dijk naar het aangrenzende landschap, waarbij het landgebruik zo veel mogelijk kan doorlopen tot aan de dijkkruin. Het is hierbij bijvoorbeeld mogelijk voor agrariërs om hun hooiland of grasland door te laten lopen tot aan de dijk. Agrarische grond gaat daardoor niet verloren door de extra ruimte die nodig is voor het versterken van de dijk. Het ruimtelijk beeld van dijk en omgeving zal van Culemborg tot de Beatrixsluis eenzelfde uitstraling en continu beeld hebben

De technische bouwstenen bestaan waar mogelijk uit maatregelen in grond. Er worden bermen aangelegd om de piping- en macrostabiliteitsopgaven op te lossen, hierop wordt een leeflaag aangebracht. Door deze leeflaag kan de berm worden gebruikt voor diverse (agrarische) activiteiten. Buitenwaarts wordt waar nodig een stabiliteitsberm aangelegd. Deze heeft een klein ruimtebeslag waardoor de bestaande (natuur-)waarden nauwelijks aantast.

Figuur 4.8 Kaart van mogelijke oplossing 4 – Dijk als onderdeel van het achterland met landgebruik tot aan de dijkkruin.

Figuur 4.9 Bouwstenen toegepast in mogelijke oplossing 4 – Dijk als onderdeel van het achterland met landgebruik tot aan de dijkkruin.