6. Kansrijke oplossingen

De gebiedsgerichte aanpak wordt voortgezet bij de toststandkoming van de kansrijke oplossingen. Als startpunt zijn de vier overgebleven mogelijke oplossingen (H5.2.3) genomen en deze zijn gecombineerd met het ruimtebeslag van de technische bouwstenen om de waterveiligheidsopgave (H5.1) op te lossen.

Om te komen tot onderscheidende kansrijke oplossingen is vanuit twee invalshoeken gekeken. Denkend vanuit het ruimtebeslag van de technische bouwstenen richt elke kansrijke oplossing zich op een bepaalde manier van versterken, te weten binnendijks, buitendijks of door het toepassen van een constructie in het bestaande dijkprofiel. Denkend vanuit de thema’s zijn technische bouwstenen gekozen die beter passen bij een specifiek thema in het gebied.

Op deze manier zijn drie kansrijke oplossingen tot stand gekomen, waarin alle technische en omgevingsbouwstenen minimaal in één kansrijke oplossing zijn onderzocht of meegenomen.