3.2.3. Recreatie & mobiliteit

In deze paragraaf is achtereenvolgens ‘de dijktribune’, ‘de wandelroute buitendijks’ en ‘de verbreding dijkkruin voor weg’ als omgevingsbouwsteen weergegeven voor het thema recreatie en mobiliteit.