3.2.4. Cultuurhistorie

In deze paragraaf is achtereenvolgens ‘versterken beleving Werk aan de Groeneweg als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie’ en ‘dijk als verbinder Werk aan de Groeneweg binnen- en buitendijks’, ‘herstel/ beleving batterij noordelijke Lekdijk’, ‘zichtbaar/ beleefbaar maken van inlaatsluis Nieuwe Hollandse Waterlinie’, ‘zichtbaar maken vleugelwanden inlaatsluis Nieuwe Hollandse Waterlinie’ als omgevingsbouwsteen weergegeven voor het thema cultuurhistorie.