5.3.1 Effectbeoordeling en resultaten

Een buitenwaartse as-verlegging is onderzocht in de dijkvakken waar het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts, op basis van de aangescherpte veiligheidsanalyse (H5.1) speelt. Dit zijn de dijkvakken 1, 2c, 3b-d en 9c (zie Figuur 4.1, H4.1). Een binnenwaartse as-verlegging is onderzocht voor de dijkvakken waar het faalmechanisme macrostabiliteit buitenwaarts speelt. Dit zijn de dijkvakken 5b en 9a. Voor de effectbeoordeling is een ruimtebeslag aangehouden van 20m aan beide zijden van de buitenkruinlijn voor zowel de as-verlegging binnen- als buitenwaarts.

Op basis van de effectbeoordeling (NKO Bijlage Effectbeoordeling H5.2) is de as-verlegging bij dijkvak 1 onwenselijk, omdat de versterking dan het Lekkanaal en de haven bij de Beatrixsluis zou raken. Daarom nemen we deze technische bouwsteen bij dijkvak 1 niet op in een kansrijke oplossing.

Op de andere locaties waarvoor een as-verlegging is onderzocht blijkt deze mogelijk. Daarom nemen we deze op in de kansrijke oplossingen. Bij dijkvak 3d en 5b raakt de as-verlegging een Rijksmonument en bij dijkvak 5b valt de as-verlegging ook binnen een zone met gebied of terrein van archeologische waarde. Hier wordt onderzocht in hoeverre maatwerk mogelijk is.