5.2. Afweging mogelijke oplossingen

Om van mogelijke oplossingen tot kansrijke oplossingen te komen vindt een afweging plaats. De afweging bestaat uit twee onderdelen: een reflectie op de projectdoelstelling (zie H1.1) en een effectbeoordeling aan de hand van het beoordelingskader. In de Nota van Uitgangspunten (H4.2) staat de aanpak van de afweging in grote lijnen beschreven. Deze is in de volgende paragrafen verder uitgewerkt.