5.2. Afweging mogelijke oplossingen

Om van mogelijke oplossingen tot kansrijke oplossingen te komen vindt een afweging plaats. De afweging bestaat uit twee onderdelen: een reflectie op de projectdoelstelling (zie H1.1 ) en een effectbeoordeling aan de hand van het beoordelingskader. In de Nota van Uitgangspunten ( H4.2 ) staat de aanpak van de afweging in grote lijnen beschreven. Deze is in de volgende paragrafen verder uitgewerkt.