5. Voorkeursalternatief: waterliniedijk door bijzonder landschap met kansen voor innovatie, recreatie en natuur’

In dit hoofdstuk wordt eerst het voorkeursalternatief (VKA) beschreven van de dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis met de naam: ‘waterliniedijk door bijzonder landschap met kansen voor innovatie, recreatie en natuur’ (H5.1). Vervolgens volgen de reflectie op de projectdoelstelling (H5.3), de effecten van het voorkeursalternatief op basis van het beoordelingskader (H5.4), de stand van zaken van de meekoppelkansen (H5.5), de natuurcompensatie (H5.6) en tenslotte de levensduurkosten (H5.7).