2.1.3 - Verkeer op en rond de dijk

De weg over de Lekdijk is over het algemeen rustig met ca. 500 motorvoertuigen per dag tussen het Culemborgse veer en de Blasenburgseweg en ca. 1000-1400 voertuigen per dag tussen de Blasenburgseweg en de Beatrixsluis. Het betreft grotendeels bestemmingsverkeer: de weg wordt gebruikt om aanliggende percelen, recreatieterrein ’t Waal en Fort Honswijk te bereiken. In zomerse weekenden is er het meeste verkeer. Dan wordt de dijk gebruikt door zowel auto’s die onderweg zijn naar recreatieve bestemmingen aan de dijk, als recreanten (fietsers, wielrenners, voetgangers en motoren) die de dijk zelf als recreatieve route gebruiken.

In de directe omgeving van de dijk ligt de snelweg A27 en een spoorlijn. Deze zorgen niet voor veel verkeer op de dijk. Verkeer dat gebruikmaakt van het Culemborgse veer gaat, volgens verkeerstellingen, vooral in oostelijke richting de dijk op en maakt beperkt gebruik van het dijktraject. Door de smalle wegbreedte en de onverharde bermen kan de verkeersdruk, ondanks de lage intensiteiten, op piekmomenten toch als hoog ervaren worden.

Kenmerkend voor de dijk is dat er een beperkt aantal opgangen zijn waar het verkeer de dijk kan betreden. Ook de verbindingen met de overzijde van de Lek zijn voor gemotoriseerd verkeer en fietsers zeer beperkt. De enige verbinding het gehele jaar door is het Culemborgse veer. In de zomer kunnen voetgangers en fietsers ook met de Liniepont bij het Werk aan de Groeneweg naar de overkant.

De weginrichting op de dijk wordt gekenmerkt door wisselende wegbreedtes en opvallende fietssuggestiestroken. Op de nieuwe dijk bij de Beatrixsluis is een zeer breed en afwijkend wegprofiel aangelegd. Op veel plekken langs de dijk heeft de weg bermschade.

Met name door fietsers en voetgangers wordt de dijk als onveilig ervaren. Dit hangt samen met het smalle wegprofiel in combinatie met de bermschade, het feit dat maximale toegestane snelheden fors worden overschreden en het gemengd gebruik van de weg samen met auto’s, motoren en wielrenners.

Meer informatie:

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.