3.1.3 - Beoordeling per faalmechanisme

Onderstaande figuur geeft de waterveiligheidsbeoordeling weer van het project Culemborgse Veer – Beatrixsluis voor het toetsjaar 2023. Op basis van deze waterveiligheidsbeoordeling waarin vier van de hierboven genoemde faalmechanismen zijn beschouwd (hoogte, macro-instabiliteit binnenwaarts en buitenwaarts en piping en heave) is de conclusie dat de gehele dijk op één of meerdere faalmechanismen niet voldoet en daarom is afgekeurd. Deze conclusie is gebaseerd op de bundeling van de vier waterveiligheidsstudies die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd binnen het projectgebied van Culemborgse Veer – Beatrixsluis en op de veiligheidsanalyse bijzondere waterkerende constructies.

De gehele dijk binnen het project Culemborgse Veer – Beatrixsluis is afgekeurd en daarom wordt deze ook integraal versterkt voor de komende 50 jaar (ontwerplevensduur van de dijk). Na het vaststellen van deze Nota van Uitgangspunten wordt hiertoe bovenstaande waterveiligheidsbeoordeling aangescherpt op basis van de meest recente onderzoeken waarbij ook 50 jaar vooruit wordt gekeken op het toetsjaar 2023, te weten 2073. Door de ontwerplevensduur van de dijk mee te nemen streeft HDSR om de dijk voor lange tijd waterveilig te versterken. Na deze aanscherping is de waterveiligheidsopgave bekend voor het project Culemborgse Veer – Beatrixsluis.