3.2.2 - Meekoppelkansen

Naast de gebiedspartners hebben ook bewoners en belanghebbenden de mogelijkheid aan te sluiten bij de dijkversterking. Alle ideeën en ambities zijn in principe welkom. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen wensen en meekoppelkansen.

  • Wensen: deze raken direct aan de dijkversterking en de waterveiligheidsopgave. Het waterschap kijkt in hoeverre de wensen meegenomen kunnen worden.

  • Meekoppelkansen: maken niet standaard deel uit van de dijkversterking, maar raken er wel aan. Deze kunnen worden meegenomen bij de werkzaamheden aan de dijkversterking, maar dan wel samen met een andere partij (meekoppelen = meedoen = financiering door derden).

Voorafgaand aan het schrijven van de Nota van Uitgangspunten zijn de eerste informatiebijeenkomsten geweest. Bezoekers hebben mondeling, op formulieren of op belevingskaarten aan kunnen geven wat zij belangrijk vinden in de directe omgeving van de Lekdijk: wat is er waardevol en wat moet er aangepast worden?

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

De meekoppelkansen die hierbij naar voren zijn gekomen, zijn opgenomen in een tabel. Deze kunt u hier downloaden. Let op: in deze fase kan HDSR nog niet zeggen of deze meekoppelkansen daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Het afwegingsproces voor het wel of niet meenemen van de meekoppelkansen is opgenomen in paragraaf 4.3.3.