3.1 - Waterveiligheidsopgave

De dijk van het project Culemborgse Veer – Beatrixsluis is in zijn geheel afgekeurd. In volgende paragrafen is toegelicht waarom dit het geval is.