3.2.1 - Ambities partners en raakvlakprojecten

In het gebied spelen veel ontwikkelingen. HDSR vindt het belangrijk om de dijkversterking goed af te stemmen met andere ontwikkelingen, om slimme combinaties te zoeken, overlast te voorkomen en de samenhang in het gebied te bewaken. Daarom werkt HDSR nauw samen met andere overheden, zoals de gemeente Houten en Nieuwegein, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat. Het streven is om de ambities van de partners te laten terugkeren in verschillende projecten die worden ontwikkeld als meekoppelkans. De gezamenlijke ambitie die door de gebiedspartners op 14 januari 2019 is bekrachtigd is: het creëren van een icoongebied voor waterveiligheid en militair erfgoed in een natuurlijke beleefbaar aantrekkelijk landschap met respect voor draagkracht en maat van het gebied.

De gebiedspartners hebben de volgende projecten geïdentificeerd die raakvlakken hebben met de dijkversterking:

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Deze kaart geeft het meest recente overzicht van de door de gebiedspartners geïdentificeerde raakvlakprojecten weer. De raakvlakprojecten vinden onafhankelijk van de dijkversterking plaats, maar de gebiedspartners zullen ervoor zorgen dat er afstemming tussen deze projecten plaatsvindt. Er zal een samenwerkingsovereenkomst worden gemaakt waarin de gebiedspartners een 7-tal projecten hebben geïdentificeerd die gelijktijdig met de verkenningsfase van de dijkversterking worden onderzocht met als ambitie om ten tijde van het Voorkeursalternatief mogelijk mee te koppelen met de dijkversterking. Daadwerkelijke meekoppelkansen (die meegaan met de dijkversterking) worden nog geïdentificeerd. Hier gaan de verschillende partijen samen mee aan de slag.