2.2.5 - Kabels en Leidingen

In het onderzoeksgebied liggen diverse kabels en leidingen (KLIC-melding, 29 juni 2017). De kabels en leidingen in het gebied behoren tot de categorieën elektriciteit, openbare verlichting, telecommunicatie, waterleiding, riool, gasleiding (lage druk) en overige kabels & leidingen. Als gevolg van de recente werkzaamheden aan de Voorhavendijk zijn nog geen actuele KLIC-gegevens van de aanwezige kabels en leidingen beschikbaar zijn ter plaatse van de Beatrixsluis.

In het gebied is geen cruciale leiding aanwezig.

Meer informatie: