2.2.4 - Niet Gesprongen Explosieven

Binnen het projectgebied zijn diverse locaties verdacht op de aanwezigheid van niet gesprongen conventionele explosieven:

  • Het onderzoeksgebied bij de dijk tussen de Beatrixsluis en de A27 is verdacht door aanwezigheid van stellingen, wapenopstellingen en een loopgraaf.

  • Nabij de gemeentegrens van de gemeenten Nieuwegein en Houten bevindt zich een verdacht gebied vanwege afwerpmunitie.

  • Fort Honswijk is verdacht aangezien het als verdedigingswerk fungeerde.

  • De directe omgeving van Fort Honswijk is verdacht vanwege afwerpmunitie en een loopgraaf.

  • Het Werk aan de Groeneweg is als voormalig verdedigingswerk verdacht.

  • De dijk is langs de Steenwaard, ten westen en oosten van de spoorbrug, verdacht vanwege stellingen en wapenopstellingen.

Nader onderzoek is nodig wanneer verdere grondonderzoeken en graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden.

Meer informatie:

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.