2.2.3 - Milieuhygiënische bodemkwaliteit

De milieuhygiënische bodemkwaliteit is geïnventariseerd op basis van bureauonderzoek in een zone van ongeveer 100m rondom de dijk (zie kaart).

De bodem binnendijks is over het algemeen niet verontreinigd en heeft de kwaliteitsklasse “Altijd toepasbaar” of, bij de woonkern Tull en ’t Waal, “Wonen”. Locaties waar de bodem (mogelijk) wel verontreinigd is zijn (voormalige) boomgaarden, gedempte watergangen en erven van boerderijen (bijvoorbeeld brandstoftanks en asbest). Ook zijn ernstige verontreinigingen aanwezig bij de voormalige vuilstort nabij de Beatrixsluis en bij Fort Honswijk.

Buitendijks is grond grotendeels herbruikbaar en er zijn geen locaties met een sterk verminderde bodemkwaliteit te verwachten. Alleen ter hoogte van de Ossenwaard en helemaal aan het begin van het traject ten oosten van de spoorweg zijn grotere zones waar door een verminderde bodemkwaliteit de grond in de regel niet herbruikbaar is.

Het asfalt van de weg is naar verwachting teerhoudend en daarom niet herbruikbaar. Het funderingsmateriaal is daarentegen waarschijnlijk wel herbruikbaar.

Rondom de nieuwe PFAS-wetgeving is nog veel onzekerheid en het is daardoor nu niet te zeggen of bepaalde grond op basis van de nieuwe wetgeving in de realisatiefase niet verplaatst zou mogen worden. Deze onzekerheid is geen bepalende factor bij de keuze van het voorkeursalternatief, omdat voor alle alternatieven dezelfde onzekerheid geldt.

Meer informatie:

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.