4.3 - Hoe betrekken we de omgeving

De omgeving, bestaande uit bijvoorbeeld de omwonenden, de gemeenten, provincies, belangenorganisaties, worden op verschillende momenten (actief) betrokken bij de totstandkoming van het voorkeursalternatief. In de volgende paragrafen staat achtereenvolgens beschreven wat de wettelijke besluiten zijn die genomen moeten worden (zie 4.3.1), de wijze waarop omwonenden en andere belanghebbenden kunnen en willen meedoen (zie 4.3.2) en tot slot hoe de meekoppelkansen, om de dijk zo mogelijk mooier te maken worden afgewogen (zie 4.3.3).