2.1.1 - Karakter van het landschap en de dijk

Het project Culemborgse Veer – Beatrixsluis loopt door een grotendeels landelijk gebied, vanaf de veerweg van het Culemborgse veer in het oosten tot aan de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein in het westen. De dijk is in het verleden meerdere keren versterkt en van een volledig smalle en ranke dijk veranderd in een bredere dijk met op diverse plaatsen binnen- en/of buitendijkse steunbermen. De dijk heeft aan beide zijden een grastalud dat overloopt in het aangrenzende landschap. De dijk vormt een grens tussen het agrarische polderlandschap binnendijks en een natuurlijk landschap buitendijks.

Door de openheid van de polder en de hoge ligging van de kruin van de dijk is er vanaf de dijk weids uitzicht naar het achterland. Aan de westzijde van het traject nabij de dorpskern Tull en ’t Waal is het gebied meer gesloten door aanwezigheid van bebouwing, bos en boomgaarden. Ook nabij Fort Honswijk en de spoorweg is het gebied meer gesloten door aanwezigheid van kleine bossen.

Kenmerkend is de langgerekte, opstrekkende verkaveling dwars op de dijk en het lint van boerderijen onder aan de dijk. De uiterwaarden buitendijks zijn gevarieerd in gebruik en omvang. Recreatie speelt de boventoon bij Tull en ’t Waal, terwijl in het oosten de nadruk ligt op natuur. Bij Honswijk zijn de uiterwaarden het smalst en ligt de rivier de Lek vrijwel tegen de dijk aan.

Het gebied langs de dijk en specifiek Fort Honswijk, het achterliggende inundatiekanaal en het Werk aan de Groeneweg maken deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort is vanaf een afstand zichtbaar door de hogere ligging en de bomen rondom het fort. Ter hoogte van het fort heeft de dijk een heel ander karakter als grondwal rondom het fort.

Meer informatie:

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.