2.1.8 - Huidige ruimtelijke waarden en kwaliteiten samengevat

De belangrijkste waarden en kwaliteiten van het projectgebied Culemborgse Veer – Beatrixsluis zijn hieronder samengevat op basis van het ruimtelijk kwaliteitskader Culemborgse Veer – Beatrixsluis.

De dijk is de grens tussen het veelal open, binnendijkse agrarische polderlandschap en het buitendijkse, dynamische, natuurlijke rivierengebied. Het gebied rondom Tull en ’t Waal heeft een besloten karakter door woningen/tuinen en bosjes langs de dijk.

Bijzondere cultuurhistorische punten langs de dijk zijn de wielen, het oudhoevig land en onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fort Honswijk is de ‘wachter aan de Lek’, een baken in het landschap waar dijk en Nieuwe Hollandse Waterlinie elkaar kruisen. Vanaf hier is een bijzonder uitzicht over de Lek en het rivierenlandschap te ervaren. Ook langs de schaardijk (zie Definitielijst), is de confrontatie tussen dijk en rivier beleefbaar.

De dijk is een route voor verkeer en de recreatieve gebruikers. Onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de recreatieplas ’t Waal en de Honswijkerplas zijn de recreatieve trekkers van het gebied. Natuurgebieden zijn te vinden in de uiterwaard, de bosjes bij Tull en ’t Waal en rondom Fort Honswijk, het Werk aan de Groeneweg en het inundatiekanaal.

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Meer informatie: