360° visualisaties (sfeerimpressies)

De beelden hieronder geven een impressie van de situatie na afronding van de dijkversterking. Deze beelden zijn gebaseerd op het voorkeursalternatief. In de planuitwerkingsfase volgt verdere detaillering. Aan deze beelden kunnen geen rechten worden ontleend.

Door te klikken en met uw muis te slepen kunt u alle kanten op kijken. Door de balk te verslepen kunt u de huidige en toekomstige situatie vergelijken.

De dijk direct ten oosten van de A27

Links: situatie voor de dijkversterking, rechts: situatie na de dijkversterking.

Overslaan: Interactieve content (iframe)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

De dijk bij Tull en 't Waal

Links: situatie voor de dijkversterking, rechts: situatie na de dijkversterking.

Overslaan: Interactieve content (iframe)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

De dijk ter hoogte van de Honswijkerwaard

Links: situatie voor de dijkversterking, rechts: situatie na de dijkversterking.

Overslaan: Interactieve content (iframe)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

De dijk ter hoogte van het Werk aan de Groeneweg

De ontwikkeling van het Werk aan de Groeneweg is een meekoppelkans die getrokken wordt vanuit de Provincie Utrecht.

Links: situatie voor de dijkversterking, rechts: situatie na de dijkversterking.

Overslaan: Interactieve content (iframe)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.